Inwestor

Inwestorem realizującym budowę osiedla Miłe Zacisze II jest spółka MP Project Invest

 

 

MP PROJECT INVEST  SPÓŁKA Z O.O.

40-676 Katowice, ul. Tunelowa 21/1

NIP: 954-27-53-485, REGON: 360865712
KRS: 0000542465, Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy spółki: 700.000,00 PLN,  w całości wpłacony

MP Project Invest sp. z o.o. powstała w w styczniu 2015 roku, jako spółka celowa, w której 50% udziałów objęła Prymus S.A. z siedzibą w Tychach (podmiot działający na rynku od 1994 roku, notowany na rynku równoległym NewConnect), realizując tym samym swoją politykę inwestycyjną.

Zadaniem MP Project Invest sp. z o.o. jest prowadzenie działalności deweloperskiej. Pierwsza inwestycja to budowa osiedla „Miłe Zacisze II”, zlokalizowanego w Katowicach, dzielnica Piotrowice, przy ul. Tunelowej.

Inwestycja ta realizowana jest w oparciu o środki własne.